Wonen
 
Wat biedt “de Veenhoeve” op het gebied van wonen?
Bewoners van “de Veenhoeve” kunnen beschikken over een ruime zit/slaapkamer (naar keuze) van 20 m2, met een eigen was-, douche- en toiletruimte. Elke bewoner wordt in de gelegenheid gesteld de eigen kamer naar eigen smaak en inzicht te stofferen en in te richten. Het inrichten van de algemene ruimtes in de woonvoorziening is de gezamenlijke zorg van de bewoners. Voor het onderhoud van de eigen ruimtes is de bewoner zelf verantwoordelijk. Het personeel van de woonvoorziening is verantwoordelijk voor het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het verzorgen van de was en het bereiden van de maaltijden.
Bij aanwezigheid van bewoners zal in principe altijd één van de zorgondernemers aanwezig zijn. Indien nodig worden de zorgondernemers vervangen door professioneel personeel. De geboden vorm van verzorging, begeleiding of ondersteuning zal overeenkomen met de afgegeven indicatie.
 
De maaltijden zullen in principe gezamenlijk gebruikt worden in de centrale ontmoetingsruimte. Desgewenst kunnen bewoners de maaltijd op de eigen kamer nuttigen.
De centrale ontmoetingsruimte is verdeeld in een keuken en een zitkamer en heeft een totale royale afmeting van bijna 100 m2 . Hierdoor is er voldoende gelegenheid voor ontspanning en samenzijn.
 
“De Veenhoeve” is een thuis waar mensen met een beperking gewoon kunnen wonen en van waaruit men kan deelnemen aan de samenleving.
Naast het bieden van ondersteuning op het vlak van lichamelijk welzijn en de algemene dagelijkse levensverrichtingen, wordt ook ondersteuning op het gebied van het sociaal-emotioneel welbevinden van de bewoner van belang geacht. Er wordt gestreefd naar een cultuur, waarin sprake is van respect voor het individu en voor elkaar. Een cultuur waarin ruimte aanwezig is voor het maken van eigen keuzes. Het creëren van een gezellige leefsituatie, waarin men zichzelf kan zijn en iets positiefs aan elkaar kan ontlenen, wordt van wezenlijk belang geacht.

 

 

8mg5lb2s.jpg
dsc_0293.jpg