Logeeropvang is bedoeld voor thuiswonende  jongeren en ouderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.  Het logeren kan nodig zijn, zodat daardoor momenten ontstaan waarop de draagkracht van het gezin weer op peil kan komen. Hierdoor blijft het langer mogelijk om uw kind thuis te laten wonen. Door het logeren wennen ze daarnaast ook al aan het toekomstige wonen in een woonvoorziening of binnen een instelling.

In het logeerhuis bieden we zorg aan alle jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking die begeleiding nodig hebben. Bij het inplannen van de logeerperiodes staan de persoonlijke mogelijkheden en individuele begeleidingsvraag centraal. De zorg en begeleiding stemmen we af op de wensen van de logé.

Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Van zowel logés als hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten wij dat ze de identiteit van de Veenhoeve onderschrijven.