Visie op zorg in “de Veenhoeve”
De zorg- en dienstverlening welke geboden wordt in “de Veenhoeve” is afgestemd op de twaalf bewoners. Omdat het belangrijk is dat de twaalf bewoners ook een sociale eenheid gaan vormen, zal in de intakeprocedure zorgvuldig geselecteerd worden op een aantal vergelijkbare ondersteuningsbehoeftes. De zorgondernemers van “de Veenhoeve” willen bij de door hun geboden hulp nog steeds de oude term “zorg verlenen” hanteren. De toevoeging van zorg aan een huis, gelijkend op een boerderij, wordt zodoende vanzelf zorgboerderij.
Kleinschalig wonen biedt een voorwaarde om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Wonen in “de Veenhoeve” kan grofweg geduid worden als ‘samenwonen met individuele vrijheid en verantwoordelijkheid’.
De zorgondernemers stellen zich tot doel een woonvoorziening te creëren waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen.
De zorgondernemers willen díe zorg geven, welke bij hun bewoners past. In de relatie tussen beiden moet worden gezocht naar wat nodig is en goed. Dit moet van twee kanten tot stand worden gebracht. Het kenmerkende van “de Veenhoeve” is dan ook wederzijds respect.
Zoals de omgang tussen mensen onderling nergens neutraal kan zijn, kan dat evenmin binnen “de Veenhoeve”. De reeds genoemde identiteit bepaalt de visie op zorg verlenen. Zorgverlener en zorgontvanger zullen elkaar hierin moeten verstaan, wil er sprake zijn van een relatie. Voor zover deze niet strijdig zijn met de eerdergenoemde grondslag van de Stichting, zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en behoeften van de bewoners. Uiteraard passend binnen de mogelijkheden van “de Veenhoeve”. De betekenis van de relatie tussen zorggever en zorgontvanger wordt door de zorggever gezien als dienstbaarheid. 
Zorg komt voor in verschillende woorden welke samen de door de ondernemers voorgestelde wijze van werken omvat. Zorg is bekommernis en is als zodanig:
Verzorgd: doen wat nodig is, staat voorop. Het aanbod is relevant.
Zorgvuldig: wat nodig is, moet gedaan worden met aandacht voor de ander. Er ontstaat een wisselwerking tussen bewoner en zorgverlener.
Zorgzaam: duurzame aandacht of trouw is van belang. De bewoners wonen met de zorgverleners onder hetzelfde dak. Daar is een minimum aan personeelswisseling, anders gezegd: er is continuïteit in de begeleiding.
Bezorgd: zorgondernemers en bewoners zullen hun eigen gevoelens, medeleven, empathie inbrengen in het proces om te komen tot een relatie.