Klachtenbehandeling
Hebt u een klacht?

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over zorgboerderij ‘de Veenhoeve’. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door de Veenhoeve of door een medewerker van de Veenhoeve.

Wat te doen bij een klacht

Hieronderziet u de keuzemogelijkhedenwat u kuntdoenbijeenklacht.

  • ·         Bespreek de klacht met de betrokken medewerker op een rustig tijdstip. 
  • ·         Maak met het beheerdersechtpaar een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel uw ouder(s) of vertegenwoordiger(s) mee.

  Met elkaar wordt het ‘formulier behandeling klachten’ ingevuld.

  • ·         Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de Veenhoeve.

De vertrouwenspersoon is:

            Henk Vergunst

           Telefoonnummer: 0318-418612 (te bereiken in de avonduren)
           E-mailadres: hvergunst@kliksafe.nl

  • ·           Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:

·         Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;

·         De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;

·         Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;

·         De reden waarom u hier een klacht over hebt;

·         Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;

·         Stuur uw brief naar:

                                  Klachtencommissie

                                  Landbouw en Zorg
                                  p/a Federatie Landbouw en Zorg
                                  Postbus 543780 BB Voorthuizen

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en u zouden kunnen verbeteren.

Wil je meer informatie?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.