Identiteit

De stichting heeft als grondslag de Bijbel en de daarvan afgeleide Drie Formulieren van Enigheid. De woonvoorziening staat in principe niet afwijzend ten opzichte van (toekomstige) bewoners met andere levensovertuigingen. Wel wordt respect gevraagd voor die aspecten welke het leven naar de grondslag van de stichting met zich meebrengen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat gelegenheid wordt geboden voor gebed en Schriftlezing rond de maaltijden en dat mogelijk andere activiteiten georganiseerd worden.

 

De zorgondernemers wensen dat de sfeer in de woonvoorziening “De Veenhoeve” herkenning oproept bij hun privé-thuissfeer. Alleen door een gezamenlijke herkenning van normen en waarden binnen “de Veenhoeve” zullen alle bewoners er zich thuis voelen. Dit zal de basis zijn voor veiligheid, vertrouwen en acceptatie.