Doelgroep
 
Wie zijn de (toekomstige) bewoners van “de Veenhoeve”?
“De Veenhoeve” is bedoeld voor mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen, maar hierbij (enige) ondersteuning behoeven.
De zorgondernemers gaan uit van een heterogene samenstelling qua leeftijd, zorgzwaarte en behoefte aan ondersteuning. Tevens moeten bewoners een meerwaarde ontlenen aan het wonen in een leefgroep. “De Veenhoeve” staat open voor mensen die zelfstandig willen wonen met het reële besef dat zij bij een aantal onderdelen van het dagelijks leven hulp nodig hebben.
 
Door de indicatiecommissie wordt deze hulp benoemd met de termen ‘activerende en/of ondersteunende begeleiding en/of huishoudelijke- en/of persoonlijke verzorging en/of verpleging’. Aan deze indicaties wordt een persoonsgebonden budget toegekend, waarmee de benodigde zorg kan worden ingekocht.
Uitgangspunt voor het vaststellen van de hoeveelheid zorg en ondersteuning is de indicatiestelling.