Stichting “de Veenhoeve”
Wat is “de Veenhoeve”?
Op 1 september 2007 heeft “de Veenhoeve” officieel haar deuren geopend. “De Veenhoeve” is een kleinschalige woonvoorziening, ontworpen in de stijl van een boerderij, met rechtstreeks daaraan gekoppeld een woning voor de zorgondernemers[1]). De zorgondernemers bieden zorg en ondersteuning aan tien bewoners van “de Veenhoeve”. Zij moeten op zodanige wijze het gehele gebeuren leiden, dat er sprake is van een onderneming.
“De Veenhoeve” is bedoeld voor mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen, maar (enige) ondersteuning behoeven. Vanuit “de Veenhoeve” wordt tevens begeleiding geboden bij het werken op eigen terrein of bij het zoeken naar werk elders.
Het totale perceel, behorend bij de ‘Veenhoeve’ omvat ongeveer 3000 m2 grond en is gelegen op een aantrekkelijke locatie nabij de dorpskern van Ederveen. Het terrein biedt de mogelijkheid om lekker buiten bezig te zijn met onder andere het telen van de groente voor eigen consumptie. Het activiteitencentrum op eigen terrein geeft onderdak aan uiteenlopende activiteiten.
Rechtsvorm
De woonvoorziening “de Veenhoeve” ontleent haar bestaansrecht aan de stichting “Zorgboerderij de Veenhoeve”.
De zorgondernemers zijn Leo en José Kok – Geluk.  Beiden zijn in loondienst bij de stichting.Naast de mogelijkheid van wonen biedt de stichting ook dagactiviteiten aan.Onder dagactiviteiten vallen tevens diverse arbeidstoeleidingstrajecten, waarbij Egbert Brinks als gediplomeerd jobcoach begeleiding zal bieden.
De rol van de stichting
De stichting bewaakt de visie en ondersteunt de zorgondernemers waar nodig bij:
– De huur, verbouwing en inrichting van “de Veenhoeve”.
– Het opstellen van een verantwoorde exploitatie met een goede balans tussen kwaliteit van aanbod enerzijds en kosten en continuïteit anderzijds.
De stichting vindt het belangrijk dat in “de Veenhoeve”
– meer keuzevrijheid wordt geboden;
– meer snelheid wordt gebracht in de uitvoering van procedures van wet- en regelgeving;  – snel op vragen van ouders en bewoners kan worden gereageerd.
Wat beogen de zorgondernemers?
Na jarenlange ervaring in de zorg binnen een grote organisatie, heeft het echtpaar Brinks het initiatief genomen tot de exploitatie van “de Veenhoeve”.
De zorgondernemers:
– zijn de spil waar het in “de Veenhoeve”om draait;
– vormen het vaste aanspreekpunt voor bewoners en ouders/ver- tegenwoordigers. Doordat ze in hetzelfde gebouw wonen, zijn zij (vrijwel) altijd bereikbaar en zijn zij goed op de hoogte van wat er speelt, waardoor snel gehandeld kan worden indien nodig. Het initiatief tot oprichting van “de Veenhoeve” is ontstaan vanuit de gedachte dat zorg- en dienstverlening huiselijker en op kleinere schaal georganiseerd kan worden. Uitgangspunt is dan ook dat “de Veenhoeve” geen tehuis, maar een thuis moet zijn voor haar bewoners. De consequente aanwezigheid van de zorgondernemers en overig personeel staat garant voor warme zorg en een maximale nabijheid. Hierbij zal steeds weer gezocht worden naar datgene wat elke individuele bewoner kan, maar vooral ook aankan.
In “de Veenhoeve”willen de zorgondernemers twaalf mensen met een verstandelijke beperking een thuis geven. Met voor iedere bewoner eigen privé-ruimtes en een aantal gemeenschappelijke ruimtes waar het sociale leven zich afspeelt.
De zelfstandige zorgondernemers zien “de Veenhoeve” als een eigen bedrijf. Zij wonen in het pand. De essentie van het ondernemerschap is de grote verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid met de eigen Veenhoeve.

[1] De term zorgondernemer is overgenomen van een organisatie die op vergelijkbare wijze een kleinschalige woonvoorziening exploiteert.