Kennismaking met

Stichting zorgboerderij

“de Veenhoeve”

“Geen tehuis, maar een thuis”

Wat is “de Veenhoeve”?
Begin 2006 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de bouw van “de Veenhoeve”. “De Veenhoeve” is een kleinschalige woonvoorziening, ontworpen in de stijl van een boerderij, met rechtstreeks daaraan gekoppeld een woning voor de zorgondernemers [1]).
De zorgondernemers bieden zorg en ondersteuning aan twaalf bewoners van “de Veenhoeve”. Zij moeten op zodanige wijze het gehele gebeuren leiden, dat er sprake is van een onderneming.
“De Veenhoeve” is bedoeld voor mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen, maar (enige) ondersteuning behoeven. Vanuit “de Veenhoeve” wordt tevens begeleiding geboden bij het werken op eigen terrein of bij het zoeken naar werk elders.

Het totale perceel, behorend bij de ‘Veenhoeve’ omvat ongeveer 3000 m2 grond en is gelegen op een aantrekkelijke locatie nabij de dorpskern van Ederveen. Het terrein biedt de mogelijkheid om lekker buiten bezig te zijn met onder andere het telen van de groente voor eigen consumptie. Het activiteitencentrum op eigen terrein geeft onderdak aan uiteenlopende activiteiten.

[1] De term zorgondernemer is overgenomen van een organisatie die op vergelijkbare wijze een kleinschalige woonvoorziening exploiteert.

Hier kunt u meer lezen over ‘de stichting‘, de ‘identiteit‘ van de zorgboerderij, de ‘visie‘ waarmee gewerkt wordt, de ‘doelgroep‘ waar “de Veenhoeve” zich op richt en over de ‘kwaliteit‘ van zorg.